Black & White Photos - petercaley

Diamond in The Rough